Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Theo chương trình Đại Giới đàn Thiện An, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Phước (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ An (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bổn về Tổ đình Hội Khánh, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, gồm: Tôn ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 500 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước tôn ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

   

   

Quang lâm chùa Bửu Phước có: HT. Thích Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức các Tiểu ban, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Dương do TT. Thích Minh Chí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh làm Sám chủ.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện An, thế danh: Trần Văn Mạnh; Bí danh: Trần Tấn Thinh (tên trong kháng chiến); Sanh năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Phước Vĩnh (nay thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Thân phụ: Trần Quới, một nhà Nho yêu nước, một lương y. Thân mẫu: Hà Thị Tiếng, Hoà thượng là người con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Hoà thượng Thiện An sanh ra trong một gia đình có niềm kính tin Phật pháp và tinh thần yêu nước. Cha mất sớm, năm Hoà thượng mới 12 tuổi, lúc bấy giờ Ngài theo mẹ đến chùa Bửu Phước để làm công quả, được quý Hoà thượng thương yêu, nuôi dưỡng cho ăn học.

Sau khi cha mất, khoảng 02 năm sau, mẹ Ngài cũng về cõi Tịnh. Từ đó, Ngài nhận thức sâu sắc về tính vô thường, Thành - Trụ - Hoại - Không của cuộc đời, với tinh thần cần mẫn, siêng năng trong thời gian 02 năm được nuôi dưỡng ăn học tại chùa, Hoà thượng quyết định xuất gia theo lý tưởng giải thoát, giác ngộ của Đức Phật và được Hoà thượng Từ Chí - Trụ trì chùa Bửu Phước thế phát xuất gia và ban cho pháp hiệu Thiện An. Từ đây, một trang sử mới được mở ra cho lý tưởng giải thoát, giác ngộ trong cuộc đời xuất gia, hành đạo của mình.

Hội đủ duyên lành, vào năm Mậu Dần (1938), khi vừa tròn 20 tuổi, với túc duyên thù thắng và hạnh nguyện sâu dầy, Ngài được Hoà thượng Bổn sư cho phép đăng đàn thọ Cụ Túc giới tại Trường Hương - Trường Kỳ Đại Giới đàn Tổ đình Long Thiền, tỉnh Biên Hòa do Hoà thượng Như Quới – Pháp Ấn đương vi Đường đầu Đắc giới Hoà thượng.

Năm 1955, Ngài đến cầu pháp với Hoà thượng Thích Huệ Thành, Trụ trì Tổ đình Long Thiền và được đặt pháp hiệu Nhựt Phước, thuộc đời thứ 41, dòng Lâm Tế Gia Phổ (Sau khi hoà thượng Từ Chí bổn sự viên tịch năm 1948 trong vùng kháng chiến). Hoà thượng Thiện An cùng với đồng bào địa phương phát hoang và xây dựng lại chùa Bửu Phước, thuộc xã Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương - ngôi chùa lịch sử đã bị giặc Pháp tàn phá vào những năm 1940 – 1947.

   

   

Là một nhà sư yêu nước, một bậc chân tu thạc đức đã có quá trình tu học, dấn thân phụng sự cho đạo pháp. Do đó, kể từ khi tổ chức Giáo hội Phật giáo Lục Hoà Tăng ra đời năm 1957, sau đó tổ chức này được lan rộng ra nhiều khu vực các tỉnh thành, trong đó có tỉnh Biên Hoà, ngài đã tích cực tham gia là thành viên của tổ chức này tại tỉnh Biên Hoà, và sau đó tham gia vào bộ phận Thư ký của Quận Hội Phật giáo Lục Hoà Tăng quận Tân Uyên.

Năm 1970, Ngài được Đại lão Hoà thượng Thích Huệ Thành, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục Hoà Tăng và Lục Hoà Phật tử Việt Nam công cử đảm nhận làm Uỷ viên Hoằng pháp tỉnh Biên Hoà và Tăng Giám Quận Hội quận Phú Giáo. Trong khoảng thời gian này, với vai trò và trách nhiệm được giao, Ngài tích cực tham gia công tác Phật sự, đào tạo Tăng tài như giảng dạy và thuyết pháp tại các Trường Kỳ, Trường Hương và mở lớp dạy giáo lý Phật pháp cùng thực hiện nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội... Ngài đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của Tổ chức Giáo hội Lục Hoà Tăng và Lục Hoà Phật tử.

Với đức độ và sự uyên thâm Phật pháp, tinh tấn tu học nghiêm trì giới luật, cho nên vào năm 1972, tại Trường Hương chùa Núi Bửu Phong, Biên Hoà khai mở Đại Giới đàn, Ngài được công cử vào hàng Tam sư, Yết-ma A-xà-lê. Vào năm 1982, với công đức cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, Yết-ma  Thiện An được chư Sơn Thiền đức Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam công cử làm Hoà thượng Đàn đầu tại Đại Giới đàn Tổ đình Long Thiền. Năm 1985, khi Ban Đại diện Phật giáo huyện Tân Uyên thành lập, Ngài được mời làm Chứng minh Huyện hội Phật giáo Tân Uyên; vào năm 1987, Ngài được cung thỉnh Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé và sau đó được cung thỉnh tiếp tục Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương.

Thế nhưng, Hoà thượng luôn sống giản dị thanh cao, với trí dũng sáng ngời tự tại vô ngại của Ngài qua hạnh nguyện từ bi, vị tha vô ngã, cùng uy đức khiêm tốn của bậc cao Tăng, được biểu hiện nghiêm túc trong đời sống đạo hạnh, là tấm gương sáng cho biết bao môn sinh soi rọi kế thừa đạo nghiệp. Do đó, trong suốt quá trình hành đạo, Hoà thượng Thích Thiện An đã quy y, hướng thiện cho hàng ngàn tín đồ; đào tạo, nuôi dưỡng hàng chục Tăng chúng xuất gia, trong đó hàng xuất gia có Hoà thượng Thích Huệ Thông; hàng tại gia có Cư sĩ Nguyên Lý - Trần Văn Sao (Nguyên Phó Thư ký - Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP. HCM).

Theo lời tự sự của Hoà thượng Thích Huệ Thông về cuộc đời và đạo nghiệp của vị thầy Bổn sư, Hoà thượng Thích Thiện An là một bậc Tăng sĩ khả kính, dung dị giữa đời thường, cuộc đời của Ngài dành trọn cho bổn hoài thanh tu đạo đức, đề cao tinh thần tu tập thiết thực trong đời sống thường nhật. Đặc biệt, Ngài là một trong các vị Tôn túc của vùng đất Sông Bé - Bình Dương am tường về Nghi lễ thiền môn và Thập khoa Ứng phú đạo tràng ở Nam bộ, Hoà thượng đã vận dụng những nghi thức hành trì cùng từng lời huấn thị, cảnh văn vào ngay trong cuộc sống tu tập hằng ngày, qua đó Ngài luôn răng dạy đồ chúng tu tập theo hành trạng và tư tưởng thiền học của các bậc Tổ sư. Dung dị ngay trong những lời giáo huấn, Ngài khai mở cho chúng đệ tử nhận chân được lẽ vô thường chỉ qua những câu kệ thân thuộc trong các buổi hành trì, công phu thường nhật của Thiền môn như: “Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc...”; khuyến tu, khuyến học qua những bài văn Cảnh sách của Tổ Quy Sơn: “ Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu...” (Là người xuất gia phải cất bước vượt tới phương trời cao rộng, tâm tánh và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho ma quân phải khiếp sợ khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi...). Đây cũng chính là bổn hoài, là đạo nghiệp của một tu sĩ Phật giáo mà Hoà thượng Thiện An luôn tâm niệm cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Qua đó, cho thấy tinh thần tu học và hoằng truyền chánh pháp của Hòa thượng là một tấm gương tinh tấn, bất thối chuyển, không bao giờ tự mãn nguyện và an nghỉ. Hình ảnh Hòa thượng với đức tướng Bi - Dũng đỉnh đạc là những nét sáng ngời và cao đẹp, luôn là bậc thầy mô phạm, soi sáng cho đồ chúng và hàng cư sĩ Phật tử noi theo.

Tại trú xứ của cố HT.Thích Thiện An, chư Tôn đức đã thành kính dâng hương cúng dường Giác linh Ngài, đại Tăng tác bạch cung thỉnh Tôn tướng và Di ảnh cố Hoà thượng tại Tổ đường chùa Bửu Phước trở về tôn trí tại 02 điểm mà chư Giới sư sẽ truyền giới cho các giới tử.

Nơi giới trường Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một),– Trưởng ban Kiến đàn cùng các Giới tử trang nghiêm túc chờ cung nghinh tôn ảnh HT.Thích Thiện An trở về. Tiếng chuông trống Bát-nhã liên hồi vang lên trong không gian Giới trường trang nghiêm, giới tử thanh tịnh, thành kính năm vóc sát đất để cung đón Ban Kinh sư cung thỉnh tôn ảnh. Đi đầu dẫn thỉnh là Hoà thượng Trưởng ban Kiến đàn.

      

Sau khi tôn ảnh của HT.Thích Thiện An được tôn trí trang trọng tại giới trường, chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn, cùng đại chúng nhất tâm đảnh lễ trước Giác linh cố Hoà thượng Thích Thiện An – tôn danh Đại Giới đàn. Theo đó, chư Tôn đức Ni và các giới tử (chùa Bồ Đề Đạo Tràng, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An) cũng lần lượt tiến về lễ trường, để nhận tôn ảnh cố HT. Thích Thiện An, cung thỉnh về Giới trường trực thuộc để làm lễ tấn đàn truyền giới.

Sau đó, chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn quang lâm đại hùng bửu điện cử hành lễ khai chuông bảng.

Được biết, sáng nay có gần 500 giới tử đã vân tập về giới trường. Đại Giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ 23 - 26/6 (nhằm ngày 25 - 28/05 AL).

Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Tin khác:
Trang ( 1/31) : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Trang cuối]
   Phật sự trong tỉnh
Bình Dương: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo năm 2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại Trường Chính trị tỉnh (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một), Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng tỉnh Bình Dương năm 2022.

Chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương bố tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Pl.2566

Sáng ngày 13/7/2022 (nhằm ngày 15/6 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Tăng Ni hành giả an cư trên toàn tỉnh đã vân tập về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), để bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Lễ Khai Mạc Đại giới Đàn Thiện An Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thiện An

Sáng ngày 25/6/2022 (nhằm ngày 27/5/Nhâm Dần) tại Giới trường Tổ đình Hội Khánh - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện An do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức.

Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Theo chương trình Đại Giới đàn Thiện An, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Phước (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ An (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bổn về Tổ đình Hội Khánh, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, gồm: Tôn ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 500 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước tôn ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

CÂU HỎI ÔN ĐÀN SA DI VÀ SA DI NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 04– 07/11/1981 tại Nhà Văn Hoá Việt-Xô, Thủ Đô Hà Nội. 2/ Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là ai? Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ. 3/Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Bình Dương đã trãi qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trãi qua 10 lần Đại hội, lần Đại hội sau cùng diễn ra vào ngày 02-03/ 01/ 2022, diễn ra tại Trung tâm văn hóa Tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ HĐCM được suy tôn tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất gồm có bao nhiêu vị? Do ai làm Pháp Chủ? Tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo lần I, HĐCM GHPGVN được suy tôn tất cả là 56 vị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ. 2/Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trải qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trãi qua 8 lần Đại hội. Đại hội sau cùng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8, diễn ra vào ngày 19, 20, 21 va 22 tháng 11 năm 2017 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ ( 2017-2022) của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ 8 của GHPGVN diễn ra vào ngày 19 – 22 / 11/ 2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội ...

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất của GHPGVN diễn ra vào ngày 04-07/ 11/ 1981, tại Chùa Quán Sứ, Thủ Đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội Phật Học Nam Việt.

Phật giáo Bình Dương thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2566

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người xuất gia. Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đồng tập trung về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), cùng nhau Bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và đây là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2566 - DL.2022.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>